Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov i predsednica odbora za ljudska prava ZVO-a Marina Stojnović sastale su se sa predstavnicima Centralne državne kancelarije za obnovu i stambeno zbrinjavanje na čelu sa državnim sekretarom Goranom Hanžekom i zamenicom državnog sekretara Tatjanom Vukobratović- Spasojević.

Tema razgovora bila je otkup stanova u Vukovaru kao i stambeno zbrinjavanje pripadnika srpske nacionalne manjine.

U okviru pružanja besplatne primarne pravne pomoći Zajedničko veće opština je došlo do saznanja koji su to problemi na koje stranke nailaze u pogledu stambenog zbrinjavanja.

Predstavnici Centralne državne kancelarije za obnovu i stambeno zbrinjavanje izneli su svoje viđenje zakonskih i podzakonskih propisa i stanja na terenu, kao i potrebu da se ti propisi izmene, a sve s ciljem otklanjanja problema koji se pojavljuju na terenu.

Dogovorena je kvalitetnija saradnja i komunikacija između Centralne državne kancelarije za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Zajedničkog veća opština koje će im i dalje skretati pažnju na probleme koje pripadnici srpske nacionalnosti manjine imaju u ovom području.