Iz Državne izborne komisije saopštili su da je zaprimljeno 108 pravovaljanih lista za predstojeće dopunske izbore, koji će biti održani 3. oktobra.

Dopunski manjinski izbori raspisani su jer na redovnim lokalnim izborima u maju ove godine u većima i skupštinama ukupno 82 opštine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina: srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i italijanske, ali ni hrvatskog naroda u opštinama Borovo, Trpinja i Jagodnjak, u čija veća će biti izabran po jedan Hrvat.

Pravo glasa na dopunskim izborima ima oko 136 hiljada birača, pravo birati i biti biran imaju samo birači iz spomenutih nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori održavaju.