Opština Borovo: Javni poziv za podnošenje zahteva za podmirenje troškova ogreva

Iz Opštine Borovo uputili su Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se greju na drva da počev od danas, 7. septembra do zaključno 30. septembra u Opštini Borovo podnesu pisani zahtev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogreva u 2021. godini.

Obrazac zahteva može se preuzeti sa službene stranice Opštine Borovo www.opcina-borovo.hr ili u prostorijama Opštine Borovo svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Uz zahtev se obavezno prilaže Izjava korisnika zajamčene minimalne naknade da se greje na drva kao i fotokopija tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Iz Opštine Borovo napominju da nepotpune zahteve Upravno odeljenje za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-sremske županije, iz čijeg budžete se ovi troškovi finansiraju, neće uvažiti.

U pozivu se podseća i da prema Zakonu o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove ogreva ostvaruju isključivo samci ili domaćinstva – korisnici zajamčene minimalne naknade koji se greju na drva. Prema Odluci o kriterijumima, merilima i načinu finansiranja materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogreva korisnicima koji se greju na drva u Vukovarsko-sremskoj županiji visina naknade iznosi 1.050 kuna po korisniku.