Dopunski izbori 2021: Obaveštenje za birače

Na osnovu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Služba za opštu upravu Vukovarsko-sremske županije objavila je Obaveštenje za birače.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokale i područne (regionalne) samouprave mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača, svakim radnim danom od 8 do 15 časova, u Službi za opštu upravu VSŽ. Rok za podnošenje zahteva za dopunu ili ispravak ističe u sredu 22. septembra.

Dopunski lokalni izbori biće održani u nedelju, 3. oktobra a u Vukovarsko-sremskoj županiji biraće se 3 predstavnika srpske nacionalne manjine za Županijsku skupštinu, po jedan predstavnik hrvatskoga naroda u opštinskim većima opština Borovo i Trpinja, po jedan predstavnik srpske nacionalne manjine u opštinskim većima opština Bogdanovci, Nijemci, Tompojevci i Tovarnik i jedan predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Opštinskom veću Opštine Gunja.