U Borovu održan kurs za poljoprivrednike

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Borovu je danas održan kurs za poljoprivrednike na temu uzimanja uzoraka tla za analizu.

Ciljana grupa su poljoprivrednici koji poseduju minimalno 1 hektar poljoprivredne površine, a koji će na ovaj način biti edukovani o zakonskim obavezama vezano za uzimanje uzoraka tla.

Više o ovom kursu, koji je za poljoprivrednike besplatan, saznali smo od Aleksandra Knapčeka, višeg stručnog savetnika u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

– Poljoprivrednici koji prođu ovu edukaciju dobiće potvrdu kao dokaz da su osposobljeni za uzimanje uzoraka tla na svojim parcelama, da ne moraju plaćati taj trošak. Ciljana grupa su svi poljoprivrednici koji su u Upisniku poljoprivrednika i imaju više od 1 hektar poljoprivredne površine u sistemu ARKOD. Svi poljoprivrednici su obavezni da do kraja 2022. godine naprave tu analizu – ističe predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Ovo je prva edukacija za borovske poljoprivrednike na tu temu, a do kraja godine, najavio je naš sagovornik, biće organizovana još najmanje dva kursa.

Kursu, koji je održan u velikoj sali Kulturnog centra Borovo, zbog ograničenog broja učesnika i mera koje je propisao Štab civilne zaštite Republike Hrvatske, prisustvovalo je 20 poljoprivrednika iz Borova.  

– Svaka edukacija je dobrodošla – kaže poljoprivrednik Božo Poznanović.

Kurs za poljoprivrednike organizovan je u okviru Mere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informisanja” Programa ruralnog razvoja. Ova aktivnost je sufinansirana sredstvima Evropske unije iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 90 %, a preostalih 10 % su sredstva iz državnog budžeta Republike Hrvatske.

D.Z.