Vukovarsko-sremska županija objavila je na svojim službenim stranicama Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja Vukovarsko-sremske županije u 2021. godini.

Poziv je upućen pojedincima, pravnim osobama i njihovim organizacionim oblicima, da podnesu svoje predloge za priznanja Županije i to za Počast, Nagradu i Povelju Županije.

Počasti se dodeljuju državnicima, funkcionerima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno doprineli opštem napretku i promovisanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvoju određene delatnosti i opštem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodeljuje za izuzetna ostvarenja u području privredne delatnosti, nauke i kulture, prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, tehničke i fizičke kulture i sporta, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite životne sredine i humanitarnog delovanja. Može se dodeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno delo dodeljuje se pojedinicima koji žive na području Vukovarsko-sremske županije ili su na ovom području proveli deo života, tokom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Obrazac predloga za dodelu priznanja dostupan je na web stranici Vukovarsko-sremske županije (www.vusz.hr) u rubrici “Javni pozivi i objave”.

Rok za podnošenje predloga je do 10. septembra ove godine.