Besplatno pravno savetovanje u Udruženju žena Vukovar

Udruženje žena Vukovar provodi projekat “Besplatna pravna pomoć – stvaranje jednakih mogućnosti” finansiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.

Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju sve zainteresovane osobe koje pripadaju osetljivim društvenim grupama (žene žrtve porodičnog nasilja, starije i nemoćne osobe, pripadnike nacionalnih manjina i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći) kojima je potreban pravni savet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima, te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora da im se obrate svaki radni dan od 7 do 15 časova na broj telefona 032/421-191, na e-mail udruženja: udruga.zena@vukovar.tcloud.hr ili da ih posete na adresi Brune Bušića 4, Vukovar.