Vlada će s 2 miliona kuna sufinansirati tretiranje komaraca na području naše županije

Nakon upućene molbe od strane Vukovarsko-sremske županije za pomoć u provođenju mera dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-sremske županije, Vlada je na današnjoj sednici donela Odluku kojom su u tu svrhu odobrena finansijska sredstva u iznosu od 2 miliona kuna, navode iz Vukovarsko-sremske županije.

Ovim putem upućuju zahvalnost Vladi RH na čelu s predsednikom Vlade Andrejom Plenkovićem na odobrenim sredstvima za suzbijanje komaraca na području Vukovarsko-sremske županije.

Kako se navodi u dopisu, odobrena sredstva biće raspoređena jedinicama lokalne samouprave, uvažavajući dosad preduzete aktivnosti u tretiranju komarca i potencijalnoj opasnosti od povećanja brojnosti komaraca na pojedinim područjima, a u skladu sa izdatim preporukama u okviru izveštaja o stanju i brojnosti komaraca na području VSŽ Odeljenja za biologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te drugih ovlaštenih tela za provođenje monitoringa.

Provođenjem mera dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-sremske županije svakako će se poboljšati kvalitet života na ovom području, a zasigurno će se umanjiti rizik i izgledi za pojavom i prenosom virusa kao javnozdravstvenog problema, navode iz Vukovarsko-sremske županije.