Veterinarska stanica Vukovar će večeras od 19,30 do 23 časa provesti tretman suzbijanja komaraca sa zemlje u Vukovaru, na području Sotina, Mitnice, Centra i Sajmišta, a sutra, takođe u večernjim časovima, u Borovu naselju, Lipovači i Lušcu. U petak ujutro, od 5 do 7 časova, provešće aviotretman suzbijanja komaraca iz vazduha, na području zelenog pojasa oko grada.

Zaprašivanje komaraca iz vazduha najavljeno je i na području opština Borovo i Trpinja.

Sutra i u petak, od 5 do 7 časova ujutro, aviotretman komaraca iz vazduha biće obavljen na području Opštine Borovo, odnosno zelenog pojasa oko mesta i uz Dunav.

Aviotretman zelenog pojasa na području Opštine Trpinja, mesta Trpinja, Bobota, Vera, Ludvinci, Ćelije, Pačetin i Bršadin biće obavljen takođe sutra, od 5 do 7 časova ujutro.

Iako su insekticidi koji se primenjuju prilikom tretiranja bez štetnih efekata po zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja, na građane koji imaju problema sa zdravljem iz Veterinarske stanice Vukovar apeluju da u vreme tretiranja ostanu u zatvorenom prostoru, a na pčelare da uklone košnice.