Za sve učenike koji su pohađali ili pohađaju pravoslavnu veronauku u Osijeku pri crkvenoj opštini, Srpska pravoslavna parohija u Osijeku u saradnji sa Srpskim kulturnim društvom “Prosvjeta” iz Osijeka danas je organizovala ekskurziju. Učenici su u pratnji protojereja Aleksandra Đuranovića posetili naše područje.

Na početku ekskurzije deca su prisustvovala svetoj Liturgiji u Manastiru uspenja Presvete Bogorodice u Daljskoj planini, posetila su rodnu kuću Milutina Milankovića, patrijaršijski dvor u Dalju i Sabornu crkvu. Posetili su i Crkvu Svete Petke na Dobroj vodi u Vukovaru gde su prisustvovali muzičkoj radionici, s obzirom da većina dece koja pohađa pravoslavnu veronauku u Osijeku pohađa i muzičku sekciju SKD Prosvjeta.

– S obzirom da u gradu imamo petnaest osnovnih i šesnaest srednjih gotovo je nemoguće da se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i veronauka, pošto nam minimalno treba sedam učenika, na žalost mi smo razbacani u celom gradu i nismo kompaktni kao što je to slučaj u našim drugim sredinama ali i ovo mnogo znači za našu zajednicu tako da smo pokušali u saradnji sa “Prosvjetom” sa Gradskim većem SNM Grada Osijeka da nekako decu nagradimo za kraj školske godine, rekao je protojerej Aleksandar Đuranović.

Nastava je sa učenicima organizovana u tri grupe. Prva grupa je od prvog do četvrtog razreda, druga grupa je od petog do osmog, a treća grupa su srednjoškolci s kojima veronauku pohađaju i odrasli.

Kako kaže protojerej Đuranović kroz nastavu sa učenicima i ostalim polaznicima pokušava da obradi kompletno srpsko pismo i da kroz program ubaci neke programe iz srpskog jezika.

Na molbu protojereja Đuranovića i predsednice VSNM Grada Osijeka Danijele Jovčić Zajedničko veće opština za učenike je obezbedilo 15 tableta, koje im je uručio predsednik Srđan Jeremić.

– Mi kao ZVO smo na savetu doneli odluku da podržimo ovu molbu iz raloga što nam je jako bitno da u Gradu Osijeku neko radi sa našom decom i znamo da tamo nemamo model C, ali za nas je veliki iskorak što je prota Đuranović uspeo da okupi decu na jednom mestu i ona tamo pohađaju pravoslavnu veronauku a istovremeno uče i ćirilično pismo a to je za nas bitno da se ta vaspitavaju u jednom duhu očuvanja svog nacionalnog identiteta i zbog toga smo izdvojili 10 hiljada kuna za petnaest tableta. Mislim da će to biti dobra poruka i ovoj deci i njihovim roditeljima, a pogotovo onim roditeljima srpske dece koja žive na području grada Osijeka koja možda imaju određeni strah od pokazivanja svog nacionalnog identiteta da njihova zajednica stoji iza njih, da strah ne treba da postoji i da svi oni koji se budu okrenuli onome što jesu će uvek imati pomoć srpskih institucija, primarno je reč o ZVO-u koje će pomagati i izlaziti u susret ovakvim zahtevima – rekao je predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić.