Opština Borovo: Aviotretman komaraca 24. i 25. juna

Spread the love

U četvrtak 24. i petak 25. juna, u vremenu od 5 do 7 časova, Veterinarska stanica Vukovar vršiće tretman suzbijanja komaraca iz vazduha, aviotretman zelenog pojasa oko naselja i uz Dunav na području opštine Borovo.

Koristiće se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svetske zdravstvene organizacije za primenu u naseljenim mestima, koji su bez štetnih efekata na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Iz Veterinarske stanice Vukovar ipak mole građane koji imaju problema sa zdravljem da u vreme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sledećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vreme tretiranja komaraca pčelari trebaju da sklone košnice.