U četvrtak 24. juna u vremenu od 5 do 7 časova Veterinarska stanica Vukovar vršiće

tretman suzbijanja komaraca iz vazduha – aviotretman zelenog pojasa na području Opštine Trpinja – mesta Trpinja, Bobota, Vera, Ludvinci, Ćelije, Pačetin i Bršadin.

Koristiće se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svetske zdravstvene

organizacije za primenu u naseljenim mestima, koji su bez štetnih efekata na zdravlje ljudi i

toplokrvnih životinja.

Iz Veterinarske stanice Vukovar ipak mole građane koji imaju problema sa zdravljem da u vreme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sledećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vreme tretiranja komaraca pčelari trebaju da sklone košnice.