Upisi u Dečji vrtić “Zlatokosa” Borovo

U Dečjem vrtiću “Zlatokosa” u toku su upisi dece u pedagošku 2021./2022.godinu. U skladu s odlukom Upravnog veća ove ustanove te uz prethodnu saglasnost osnivača Opštine Borovo upis u novu pedagošku godinu provodiće se tokom meseca juna te ponovo od 27. avgusta ove godine.

Upis se provodi za decu uzrasta od jedne do sedam godina u četiri mešovite grupe u redovnom programu. U prvoj grupi su deca uzrasta od jedne do tri godine, u drugoj grupi deca uzrasta od tri do četiri i po godine, u trećoj grupi deca od četiri i po do pet i po godina te u četvrtoj grupi deca predškolskog uzrasta, u okviru koje se provodi Program predškole.

Programi su raspoređeni po dužni boravka, na petipočasovni program, šestipočasovni i devetipočasovni program.

Potrebna dokumentacija za upis je Izvod iz Matice rođenih – rodni list, potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog deteta pre upisa, overena kod nadležnog pedijatra,kopija lične karte jednog roditelja i zahtev za upis s pratećom dokumentacijom, koja se može dobiti u vrtiću ili preuzeti na web stranici vrtića.

Preuzimanje dokumentacije i predaja zahteva moguća je svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostoru vrtića na adresi: ulica Nikole Tesle bb, Borovo.

Dodatne infomacije mogu se dobiti putem telefona 032/439-542 i 095/407-1371.