Udruženje žena Vukovar informiše javnost o problemu nasilja nad starijim osobama

Spread the love

Udruženje žena Vukovar organizovalo je Vukovaru drugu javnu akciju s ciljem informisanja građana i građanki o problemu nasilja nad starijim osobama. Akcija je održana u pešačkoj zoni u centru grada, ispred Veleprometove trgovine, u vremenu od 9 do 12 časova.

Javna akcija održana je u sklopu dvogodišnjeg projekta “Superseoniri II” koji Udruženje žena Vukovar provodi u partnerstvu sa Udruženjem za podršku žrtvama i svedocima – Referentnim centrom Vukovar.

Voditeljka dvogodišnjeg programa “Superseniori II” je Dejana Jasenovčanin rekla je da je program počeo početkom januara ove godine i traje do decembra 2022. godine.

Cilj ovog programa je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz vaninstitucionalnu organizaciju svakodnevimh aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete njihovog života i smanjenje socijalne isključenosti kao i podizanje nivoa informisanosti starijih osoba te podizanje nivoa svesti javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starim osobama.

Nacionalna kampanja osveštavanja šire javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama ovom programu osigurava dodatnu vrednost, naglasila je voditeljka programa. Nacionalnom kampanjim žele doprineti ublažavanju socijalne isključenosti.

Dejana Jasenovičanin podsetila je i na oblike nasilja kojima su izložene starije osobe.

– To su fizičlo nasilje koje može uključivati udaranje, čupanje, guranje, pljuvanje; emocionalno nasilje poput zastrašivanja, ponižavanja, verbalnog napadanja i drugo; zatim ekonomsko nasilje koje uključuje krađu novca starije osobe, zloupotrebu punomoći, prodaju imovine bez pristanka; i seksualno nasilje, kaže Jasenovčanin.

Kako je navela voditeljka programa najčešći razlozi neprijavljivanja nasilja su ti što žrtve mogu osećati sramotu, strah i krivnju, zatim poricanje da njihovi članovi porodice loše postupaju prema njima, neprepoznavanje nasilja kao takvog i strah od posledica od negativnog odnosa društva prema starijima.

Program finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.

Sandra Mijatović