13/07/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Iz Opštine Borovo podsećaju na mere protivpožarne zaštite

2 min read

Iz Opštine Borovo podsećaju da je načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović još 25. marta izdao Naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, koje ugrožava poljoprivredne ratarske kulture, voćnjake, nasade, mlade šume, drvene stupove, električne mreže i građevine.

Izričito se zabranjuje spaljivanje trave, korova, rastinja, strništa i biljnog otpada u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice te za vreme trajanja žetve na čitavom području Opštine Borovo.

Svako ponašanje suprotno sadržaju ove Naredbe biće sankcionisano prema odredbama Odluke o uslovima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla.

U sklopu Plana protivpožarne zaštite, načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović doneo je Naredbu o posedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara.

Vlasnici, odnosno korisnici kombajna u vreme obavljanja žetvenih radova dužni su posedovati sledeću opremu: Vatrogasni aparat S-6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta. Svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku “Zabranjeno pušenje”.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu sa dva ili više kombajna na jednoj površini, dužni su pored sredstava i opreme obezbediti cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubnih metara sa vatrogasnom opremom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu te traktor sa najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.
RSS
Follow by Email
FbMessenger
Copy link