Povodom 90. godina od osnivanja fabrike Borovo otvorena izložba “Borovo portreti”

“Borovo portreti” naziv je izložbe otvorene u Gradskom muzeju Vukovar povodom 90. godišnjice od osnivanja fabrike Borovo.

Naime, 7. juna 1931. godine iz tek osnovane fabrike “Bata”, koju je izgradio češki industrijalaca Tomaš Bata, izašao je prvi par kožne obuće. Uz fabriku ovaj vizionar izgradio je i radničko naselje.

Već 1939. godine fabrika je imala 4.650 zaposlenih i proizvodila više od 5 miliona pari obuće godišnje. Najbolji dani Borova bili od 1947. do kraja 80-tih godina prošlog veka kada je Kombinat Borovo zapošljavao 22 hiljade ljudi samo u Vukovaru uz godišnju proizvodnju od 23 miliona pari obuće. Danas zapošljava 600 radnika, 400 u pogonu u Vukovaru, a 200 u 74 prodajna objekta širom Hrvatske, uz proizvodnju od 400 hiljada pari obuće na godišnjem nivou.

Izložba “Borovo portreti” sastoji se od 140 fotografija radnika Borova, istorijskog filma o razvoju te firme i prezentacije obuće kroz istoriju od 1931. do 2021. godine.

Autor fotografija Zvonimir Tanocki snimio je portrete 270 radnika Borova u njihovom radnom okruženju. U okviru izložbe postavljeno je 140 fotografija, a ostale se mogu videti u projekciji. Paralelno s tim ide projekcija istorijskog filma o razvoju Borovu. Prema njegovim rečima, izložba je skup multidisciplinarne primenjene umetnosti, jer uključuje i cipele kao glavni proizvod Borova, a koje su deo umetnosti kao produkt dizajna.

Izložba “Borovo portreti” u Gradskom muzeju Vukovar može se pogledati do kraja ovog meseca.