Novo izdanje “Ženskog etera”

U današnjem “Ženskom eteru” donosimo reportažni zapis sa stručne konferencije koja je u Vukovaru krajem prošlog meseca okupila stručnjakinje i stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja. Bili smo i na otvaranju podružnice Kluba osoba treće dobi u Borovu, koji deluje pri Udruženju žena Vukovar. O završnim aktivnostima u sklopu projekta “Edukovane i informisane” Udruženja žena “Negoslavčanke” iz Negoslavaca izvestiće predsednica Biljana Pejić. Emisija je na programu svakog drugog ponedeljka od 14 časova i 10 minuta.