Mirovnoj grupi mladih “Dunav” iz Vukovara, kao nosiocu projekta, odobren je ESF projekt u okviru poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a” u iznosu od 2.701.797,26 kuna, pod nazivom “raSTEM- Razvoj STEM-a u Vukovaru”.

Ispred Ureda za udruženja Vlade RH, Nacionalne fondacije za razvoj civilnog društva i Mirovne grupe mladih “Dunav” Ugovor će biti potpisan u sredu, 12. maja u 12 časova u Muzeju “Nikole Tesle” u Zagrebu.

Partneri na projektu su VURA d.o.o, Gimnazija Vukovar, Tehnička škola “Nikole Tesle” Vukovar, Sveučilište u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Evropski dom Vukovar i Grad Vukovar. Trajanje projekta je 24 meseca tj. do 11.5.2023. godine, navode iz Mirovne grupe mladih “Dunav”.