Iz Zajedničkog veća opština podsećaju da je u toku konkurs Ministarstva poljoprivrede za finansiranje projekata u 2021. godini, prema Programu za finanasiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, u kojim pripadnici nacionalnih manjina učestvuju s najmanje 5 odsto u udelu ukupnog stanovništva opštine ili grada.

Zainteresovani vlasnici i nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa područja Vukovarsko-sremske i Osiječko-baranjske županije sve informacije o uslovima prijave na ovaj konkurs, kao i neposrednu pomoć u pripremi i pisanju projektnih predloga mogu dobiti u Zajedničkom veću opština Vukovar, Eugena Kvatrenika broj 1 ili na telefon 032/422-750, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 3. jun ove godine.