Od 1. maja do 31. oktobra zabranjeno je svako paljenje vatre na otvorenom, upotreba pirotehničkih sredstava te svaka druga radnja koja može dovesti do nastajanja požara, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za svako loženje vatre na otvorenom, građani su dužni nabaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne jedinice i preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti, odnosno napraviti to na predviđenim mestima, u određeno vreme i u skladu s odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, opštine ili županije.

Između ostalog, mesto spaljivanja mora biti dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova. Ne sme se paliti po noći i kad je vetrovito, a uz sebe treba imati i sredstva za gašenje požara. Iz MUP-a apeluju na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad.

Za one koji se ne pridržavaju Zakona o zaštiti od požara, odnosno za osobu koja izazove požar, propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, odnosno za izazivanje požara iz nemara od 2000 do 15.000 kuna.

Kako upozoravaju iz MUP-u, nepromišljenim postupcima građani mogu počiniti i krivično delo.