Opština Borovo donirala je Dečjem vrtiću “Zlatokosa” pametni merač telesne temperature. Donaciju su direktorici Radmili Latas uručili predstavnici lokalne samouprave na čelu s načelnikom Zoranom Baćanovićem. Opština Borovo je osnivač ove predškolske vaspitno-obrazovne ustanove, koju danas pohađa 90-ak mališana s kojima je rad organizovan u četiri vaspitno-obrazovne grupe.