Projekat “Superseniori II” Udruženja žena Vukovar

Udruženje žena Vukovar od januara 2021. godine provodi dvogodišnji program „Superseniori

II“ čiji je cilj uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz vaninstitucionalnu

organizaciju svakodnevnih aktivnosti. Projektom se želi poboljšati kvalitet njihovog života i smanjiti socijalna isključenost kao i podići nivo informisanosti o pravima starijih osoba te

nivo svesti javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Veliki značaj biće posvećen upravo ovoj važnoj temi.

Ljudi starije životne dobi predstavljaju specifičnu, osetljivu i ranjivu dobnu grupu, čiji se udeo

ubrzano povećava i kao takvi predstavljaju moguće žrtve nasilja o čemu se malo govori u javnosti.

Udeo osoba starijih od 65 u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske iznosi 20 odsto, odnosno jednu petinu i taj broj neprekidno raste.

Zlostavljanje starijih osoba može se definisati kao svako ponašanje koje na bilo koji način šteti starijoj osobi. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i zanemarivanje koje stariji mogu doživeti od članova porodica, staratelja ili radnika stručnih službi.

Vrste nasilja nad starijim osobama:

– fizičko nasilje koje može uključivati udaranje, guranje, čupanje, pljuvanje, izgladnjivanje,

zaključavanje žrtve i slično.

– emocionalno nasilje koje može uključivati zastrašivanje, ponižavanje, ucenjivanje, verbalno

napadanje i slično.

– ekonomsko nasilje koje može uključivati krađu novca starije osobe, zloupotrebu punomoći, prodaju imovine bez pristanka i sl.

– seksualno nasilje može uključivati seksualno maltretiranje, neželjeno dodirivanje, silovanje i slično.

– zanemarivanje može uključivati namerno ili nenamerno uskraćivanje hrane, vode, lekova, odeće

i slično.

Najčešći razlozi neprijavljivanja nasilja:

– žrtve zlostavljanja mogu osećati sramotu, strah i krivicu;

– poricanje da njihovi članovi porodice loše postupaju prema njima;

– neprepoznavanje nasilja kao takvog;

– strah od posledica te od negativnog odnosa društva prema starijima.

– Kako bismo doprineli smanjenju broja slučajeva nasilja, svaka osoba starije životne dobi ili bilo koja druga osoba koja sumnja na zlostavljanje ili zapostavljanje trebala bi prijaviti bilo koju vrstu nasilja. Sprečavanje nasilja nad starima važno je kako bi se starijim osobama mogla omogućiti dostojna starost, pružiti materijalna sigurnost te unaprediti kvalitet njihovog života – izvestili su iz Udruženja žena Vukovar.

Program „Superseniori II“ u okviru kojeg Udruženje žena Vukovar provodi Nacionalnu kampanju finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a provodi se u partnerstvu sa Udruženjem za podršku žrtvama i svedocima.