Otvoren konkurs za kapitalne donacije ZVO težak nešto više od milion kuna

Predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić raspisao je 20. aprila Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije.

Prema Ugovoru s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o direktnoj dodeli finansijskih sredstava za kapitalne donacije, Zajedničko veće opština će za ovu namenu u 2021. godini dodeliti bespovratna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 1 milion i 1 hiljadu kuna.

Financijska sredstva se dodeljuju za projekte ulaganja u kupovinu, izgradnju, nadogradnju, prilagođavanje i opremanje objekata, informatičku i uredsku opremu, aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog predloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije te slične projekte, čije su aktivnosti usmerene ka daljem unapređenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštite i promovisanja njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičkog i verskog identiteta.

Pravo na dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave u kojima je udeo pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika najmanje 51 odsto te županijska, gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine na području delovanja ZVO, odnosno na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objave konkursa ili zaključno sa 28. aprilom ove godine.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu Zajedničkog veća opština, ulica Eugena Kvaternika br. 1, 32000 Vukovar. Više informacija u vezi konkursa zainteresovani će dobiti u Zajedničkom veću opština ili na telefon 032/422 -750.