U petak, 16. aprila počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za mart, korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje.

„U trećoj isplati nacionalnu naknadu za starije osobe dobiće 4592 korisnika (65,24% žena i 34,76% muškaraca), za šta je osigurano 3 miliona 587.466 kuna iz državnog budžeta.

Do 31. marta Hrvatski zavod za penziono osiguranje zaprimio je 8 659 zahteva, od čega je još u obradi 1011 zahteva koje nije bilo moguće rešiti zbog podataka koji nedostaju i nepotpunih zahteva, vezano za IBAN, odjavu s osiguranja i slično.

Ostali podnosioci zahteva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, poput dužine prebivališta u Hrvatskoj, godina života, iznosa prihoda po članu domaćinstva i drugo.

Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-sremske županije, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, navodi se, između ostalog, u saopštenju iz HZMO-a.