ZVO traži tri osobe za rad za digitalizaciji arhivske građe

Predsednik ZVO Srđan Jeremić objavio je 12. aprila Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima u toj instituciji.

Pozivaju zainteresovane nezaposlene osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima u sklopu programa “Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva – II faza”. Program obuhvaća poslove na prikupljanju, obradi, sistematizaciji i digitalizaciji arhivske građe ZVO, odnosno na prikupljanju, obradi, sistematizaciji, digitalizaciji i prezentaciji arhivske građe iz drugih izvora s područja delovanja ZVO te ostale poslove iz programa javnog rada.

Izvršilac javnih radova je Zajedničko veće opština. Za navedeni program traže se ukupno tri osobe na rok od šest meseci u punom radnom vremenu. Sredstva za finansiranje javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a putni troškovi plaćeni su prema Odluci Upravnog veća HZZ.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostavljaju se lično u vremenu od 8 do 14 časova ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj tabli Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru, na adresu Zajedničkog veća opština, Eugena Kvaternika 1, 32 000 Vukovar  s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

Više o ovom pozivu možete saznati na web stranici ZVO www.zvo.hr i na oglasnoj tabli Zajedničkog veća opština.