Konkurs VSŽ za projekte i programe u poljoprivredi

Na web stranici Vukovarsko-sremske županije objavljen je Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata i programa koje provode poljoprivredna udruženja u Vukovarsko-sremskoj županiji za 2021. godinu.

Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Potpora se dodeljuje u obliku bespovratnih finansijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni konkurs, koji je otvoren 26. marta 2021. godine. Rok za podnošenje predloga projekata/programa je 26. april 2021.godine.