Borovo: Objavljen konkurs za zakup poljoprivrednog zemljišta

Opštinsko veće opštine Borovo objavilo je danas Javni konkurs za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Opštine Borovo. Radi se o tri proizvodno-tehnološke celine broj 11, 28 i 34 koje se daju u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produženja za isti period.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim kovertama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Opštine Borovo, Glavna br. 3, 32227 Borovo u roku od 30 dana od dana objave konkursa na oglasnoj tabli i mrežnoj stranici Opštine Borovo – www.opcina-borovo.hr, odnosno najkasnije do 12.maja ove godine.

Komisija za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Opštinu Borovo izvršiće analizu ponuda dostavljenih na Javni konkurs za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda, o čemu se sačinjava zapisnik.

Javno otvaranje ponuda biće 21. juna u sali za sastanke Opštine Borovo s početkom u 8 časova.

Više pojedinosti o ovom konkursu možete saznati na internet i Fejsbuk stranici Opštine Borovo.