Direktor Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez i dekan Veleučilišta “Lavoslava Ružičke” u Vukovaru Željko Sudarić potpisali su Sporazum o saradnji. 

Kako navode iz vukovarskog Veleučilišta, dve ustanove sarađivaće na organizovanju stručno-naučnih skupova o temama od zajedničkog interesa, konferencija, simpozijuma i seminara, u izvođenju radionica, organizovanju kurseva i edukacija vezanih za rukovanje arhivskom građom, na razmeni naučne i stručne literature i saradnji na polju izdavačke delatnosti.

Potpisanim Sporazumom o saradnji studenti Upravnog studija, posebno arhivistike, moći će u prostorijama i odeljenjima arhiva putem stručne prakse i predavanja sticati praktična znanja.