Borovo naselje uskoro će dobiti novo šetalište uz Dunav u ulici Jana Bate od Doma tehnike do kraja ove vukovarske četvrti.

Trenutno su u toku radovi na sanaciji pešačke staze u ulici Jana Bate koja će građanima olakšati pristup šetalištu, izvestili su iz gradske uprave.

Šetalište će biti dugačko 985 metara. Projektom je predviđeno pet odmorišta promera 5 metara na međusobnom razmaku od 120 metara. Pristup na javnu površinu biće osiguran preko postojećeg kolnog prilaza iz ulice Jana Bate.

Šetalište će biti opremljeno urbanom opremom – betonskim klupama s naslonom, kantama za otpad, a duž šetališa biće izvedena i moderna javna rasveta.

Vrednost investicije iznosi 2 miliona i 150 hiljada kuna.