Na poslednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo u ovom sazivu, održanoj u četvrtak, 1. aprila, usvojena je Odluka o objavi javnog konkursa za dodelu u zakup poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu Republike Hrvatske na području katastarske opštine Borovo, o čemu je izvestio načelnik Zoran Baćanović.

– Reč je o ponovljenom konkursu. Nakon provedenog postupka za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području opštine Borovo jedna proizvodno-tehnološka celina (PTC) ostala je neraspoređena, a dva ponuđača koja su prošla na konkursu odustala su od zakupa, tako da ćemo raspisati ponovljeni konkurs za tri proizvodno-tehnološke celine. Konkurs će biti raspisan osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, odnosno u narednih osam dana – rekao je Baćanović.

Napominje da će konkurs će biti otvoren 30 dana.

– Pozivam sve zainteresovane OPG-ove s područja opštine Borovo da se prijave na navedeni konkurs, kako bi ta tri PTC-a bila raspoređena shodno zakonskim odredbama. Uslovi i procedura su isti kao i na prethodnom konkursu. Javno otvaranje ponuda po ovom konkursu biće 21. juna – najavio je načelnik Baćanović.

D.Z.