Načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je danas Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada – Javni rad i zaštita životne sredine.

Biće zaposleno 12 osoba u Borovu na poslovima radnika, odnosno radnice na uređenju životne sredine, na određeno vreme u sklopu javnih radova.

Konkurisati mogu radnici bez kvalifikacije, sa završenom osnovnom i/ili srednjom školom.

Osobe uključene u javni rad biće angažovane na puno radno vreme, na uklanjanju grmolikog i drugog rastinja na neuređenim površinama uz Dunav, kao i na sakupljanju i odvozu suvog rastinja, uvelog lišća i zatečenih nečistoća sa navedenih površina. Poslovi čišćenja obavljali bi se u cilju uređenja prostora koji građani koriste za lakše rekreativne aktivnosti: šetnju, trčanje i biciklizam, što podrazumijeva krčenje prostora u svrhu adekvatnog uređenja prostora. Osim navedenih poslova četiri osobe bile bi angažovane na uređenju cvetnih površina, na poslovima pripreme prostora za sadnju, na sadnji cveća, okopavanju, uklanjanju osušenih delova, uklanjanju i odvozu trave i zameni ocvalih sadnica novim. U smislu uređenja prostora postavila bi se drvena komunalna oprema: klupe, posude za otpad i dr.

Kandidati su uz potpisanu molbu/prijavu za posao dužni dostaviti biografiju, fotokopiju lične karte i e-radne knjižnice Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje te podatak o dužini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe koje se prijavljuju na konkurs dužne su dostaviti svoju prijavu do 06.04.2021 god. u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Borovo, Glavna br. 3, 32227 Borovo s naznakom “Zapošljavanje u javnom radu”.

Sve eventualno potrebne informacije zainteresovani će dobiti u Opštini Borovo na telefon 032/439-598.