Od 31. marta do 14. aprila Policijska uprava vukovarsko-sremska zaprimaće predloge građana za lokacije koje građani smatraju „rizičnim“, na kojima će se provesti nadzor brzine kretanja vozila.

Akcija će se provesti 21. aprila na lokacijama koje policija odabere, uz pomoć sugestija građana, uvažavajući i lokacije koje su se iskustveno pokazale kao mesta na kojima se učestalo događaju saobraćajne nesreće.

U obzir dolaze tačke u saobraćaju na svim saobraćajnicama Vukovarsko-sremske županije, ali, poželjno je da građani u svojim predlozima obrazlože razlog zbog kojeg je upravo odabrana lokacija primerena za odabir tokom provođenje akcije.


Po zaprimanju predloga građana, policija će kroz analizu pristiglih predloga odabrati lokacije na kojima će 21. aprila meriti brzinu kretanja vozila, a odabrane lokacije javno objaviti i najaviti putem medija provođenje akcije 24-časovnog nadzora brzine kretanja vozila.

Građani mogu dati svoje predloge slanjem na email adresu vukovarsko-srijemska@policija.hr .