Ptičja gripa kod uginulih labudova u VSŽ

Spread the love

Ministarstvo poljoprivrede izvestilo je da je od početka marta na području Vukovarsko-sremske županije uočeno uginuće divljih ptica. Kod tri uginula crvenokljuna labuda u Podgrađu i Nijemcima utvrđena je influenca ptica podtipa H5N8.

Također, na području Parka prirode Kopački rit primećeno je povećano uginuće divljih ptica te je do sada pretražen uzorak jedne čaplje s negativnim rezultatom, a u toku je laboratorijsko pretraživanje ostalih uginulih divljih ptica, navode iz Ministarstva i podsećaju da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mere za sprečavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica.

Mere se odnose na obavezno provođenje biosigurnosnih mera u uzgoju te na obaveznu prijavu svake promene zdravstvenog stanja, kao i uginuća peradi i ptica.

Propisano je i obavezno držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja, podsećaju iz Ministarstva.