U velikoj županijskoj većnici u Vukovaru župan Božo Galić primio je u sredu direktora Uprave za stočarstvo i kvalitet hrane u Ministarstvu poljoprivrede doc. dr. sc. Zdravka Baraća te održao radni sastanak sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja uzgajivača ovaca i koza Vukovarsko-sremske županije.

Na sastanku su predstavljene mere Ministarstva poljoprivrede za unapređenje proizvodnje u sektoru ovčarstva i kozarstva: Proizvodno vezane potpore; Dodatna potpora za uzgojno valjane ovce i koze; Izmene M14 (dobrobit životinja) u Programu ruralnog razvoja u području ovčarstva i kozarstva te Potpora uređenju sabirališta mleka.

Pre početka radnog sastanka upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju razvoja ovčarske proizvodnje na području Vukovarsko-sremske županije, a ugovore sa županom Galićem potpisali su OPG Josipa Balića iz Lovasa i OPG Josipa Papa iz Marinaca.

– Danas su potpisani ugovori kojima dajemo potpore našim proizvođačima koji se bave ovčarstvom. Zajedno s Ministarstvom poljoprivrede potičemo razvoj u području uzgoja ovaca i koza i na taj način dodajemo još jedan kamenčić u mozaiku razvoja poljoprivrede – rekao je tom prilikom župan Božo Galić.