U vukovarskoj Gradskoj upravi predstavljen je novi Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za poticanje startup preduzetništva na području grada u 2021. godini. Kroz ovaj poziv osigurano je 300 hiljada kuna, a biće dodeljene tri potpore u iznosu po 100 hiljada kuna za tri najperspektivnije poslovne i preduzetničke ideje.

– Na poziv se mogu javiti ne samo firme, već i fizičke osobe koje još uvek nemaju osnovanu firmu ni obrt. Ako se potpora odobri takvoj osobi, ona će dobiti rok od mesec dana da otvori firmu nakon čega se potpisuje ugovor. U roku 6 meseci primalac potpore mora da potroši sredstva koja su namenjena za konkretne troškove u skladu sa poslovnim planom – rekla je zamenica gradonačelnika Ivana Mujkić te dodala da odabrani preduzetnici u roku od jedne godine svoju uslugu ili proizvod moraju da stave na tržište te da imaju minimalno jednu zaposlenu osobu, a firma svoje poslovanje mora da održi minimalno 2 godine.

Pročelnica upravnog odeljenja za privredu, poljoprivredu i međunarodnu saradnju Marijana Grubišić objasnila je postupak ocenjivanja pristiglih prijava.

– Nakon pregleda svih administrativno tehničkih uslova, komisija sastavljena od 5 članova evaluiraće prijave pri čemu će ocenjivati koji je problem koji prijavilac želi da reši, po čemu se njihova usluga ili proizvod razlikuje u odnosu na već postojeće na tržištu, zašto bi kupci trebali da izaberu tu uslugu, imaju li potencijalne kupce ili se tek probijaju na tržištu, kako će realizovati ideju, imaju li već znanja i tim ljudi, koji su njihovi očekivani planovi i prihodi od prodaje proizvoda ili usluge i slično – pojasnila je Grubišićeva i dodala da oni koji u prvoj fazi ocenjivanja od maksimalnog broja bodova ostvare 50%,  ulaze u sledeću fazu ocenjivanja gde mogu da prezentuju svoju ideju, nakon čega se donosi odluka o 3 najbolje ideje.

Prihvatljivi troškovi za koje se potpora dodeljuje su svi oni koji se inače finansiraju putem sličnih mera Grada Vukovara poput nabavke opreme i mašina, konsultantske i mentorske podrške u razvoju i promociji, izrada promotivnih materijala te mnogi drugi.

Javni poziv biće otvoren od 19. marta do 19. aprila ove godine.

Gradonačelnik Ivan Penava pozvao je sve zainteresovane, koji imaju dobru poslovnu ideju, da konkurišu za dodelu sredstava.

– Pozivamo sve mlade preduzetnike koji imaju dobre i kvalitetne ideje koje mogu njima i njihovim firmama doneti proboj na tržištu i ulazak u svet biznisa, da se jave na ovaj Javni poziv i obezbede finansijska sredstva neophodna za pokretanje poslovanja- rekao je Penava.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahteva biće dostupni na web stranici Grada Vukovara ( www.vukovar.hr )  ili u gradskom Upravnom odeljenju za privredu, poljoprivredu i međunarodnu saradnju, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.