26/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Sutra isplata nacionalne naknade za starije osobe, najviše korisnika iz naše županije

3 min read

Sutra, 17. marta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za februar 2021. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje.

“U drugoj isplati nacionalnu naknadu za starije osobe dobiće 4059 korisnika (65,16 odsto žena i 34,84 odsto muškaraca), za šta je obezbeđeno 3.136.079,76 kuna  iz iz državnog budžeta.

Do 28. februara Hrvatski zavod za penziono osiguranje zaprimio je 7 911 zahteva, od čega je još u obradi 1184 zahteva koje nije bilo moguće rešiti zbog podataka koji nedostaju i nepotpunih zahteva. Ostali podnosioci zahteva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe , poput dužine prebivališta u Hrvatskoj, iznosa prihoda po članu domaćinstva i slično.

Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-sremske županije, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

Iz HZMO-a podsećaju da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina, neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Uslov je da primalac nacionalne naknade za starije osobe nije korisnik penzije niti osiguranik u obaveznom penzionom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovog domaćinstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu domaćinstva, mesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800 kuna, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj zaštiti, da mu nije priznato pravo na uslugu smeštaja prema propisima o socijalnoj zaštiti, da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primalac uzdržavanja.

Izuzetno, korisnik prava na penziju i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uslovom da se na njegov zahtev obustavi isplata penzije, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahteva, ako su ispunjeni svi uslovi propisani za sticanje prava. Korisniku penzije pravo pripada od prvog dana nakon obustavljanja isplate penzije iz obaveznog penzionog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to lično u područnoj organizacionoj jedinici HZMO-a prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-Građani.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.