Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis polaznika i polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka u 2021./2022. godini.

Planira se upis 550 polaznika i polaznica u program koji će početi najranije 20. septembra ove godine, zavisno o epidemiološkoj situaciji, a polaznici će se po završetku ovog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijske uprave i ostale organizacione jedinice prema potrebama službe.

Konkurisati mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uslovom da imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju i da nemaju navršenih 28 godina na dan 20. septembra 2021. godine. Od kandidata se traži i posebna psihička i telesna zdravstvena sposobnost, da imaju propisan poseban nivo telesne motoričke sposobnosti, da su lično dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke.

Prijave za konkurs s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale u Zagrebu, Ulica grada Vukovara  33.
 
Rok za podnošenje prijave je od 15.marta do 15.avgusta 2021. godine.