Župan Božo Galić, načelnik opštine Markušica Budimir Drača i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek u utorak.2 marta otvorili su Dečji vrtić u Markušici.

Vrednost pojekta ”Rekonstrukcija zgrade javne namene (uredski prostor) u zgradu društvene namene – dečji vrtić” iznosi 1.782.370,94 kuna, a sufinansiran je 85% sredstvima iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno iz konkursa za tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vreme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” i 15% iz budžeta RH.

Cilj projekta bila je rekonstrukcija i opremanje postojećeg prostora unutar zgrade javne namene, kako bi se uskladili prostorni i tehnički uslovi s propisanim Državnim pedagoškim standardom te podigao kvalitet i standardi za odgoj i obrazovanje dece predškolske dobi od 3-6 godina, navode iz Vukovarsko-sremske županije.