Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ iz Vukovara, u saradnji sa Volonterskim centrom Vukovar i Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula, organiziralo je besplatne edukacije na temu „Inkluzivno volontiranje“, „Menadžment volontera i „Obuka volontera“ u sklopu projekta pod nazivom „Društveni centar IN – mreža podrške za decu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara“.

Edukacije su održane u prostoru udruženja “Vukovarski leptirići”, a prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova i to predstavnici OŠ “Nikole Andrića” Vukovar, Gradske knjižnice Vukovar, KK “Dunavski raj”, Udruženja „Tko se boji sutra još?“, Udruženja osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, volonteri i zaposlenici Udruženja “Vukovarski leptirići”, Udruženja osoba s invaliditetom “Vuka”, te volonteri i zaposlenici organizatora edukacija iz UZOSIO “Golubica” Vukovar. Edukacije su bile namenjene organizacijama koje rade s osobama s invaliditetom i budućim volonterima.

Edukaciju „Inkluzivno volontiranje“ vodio je predstavnik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Pula Ozren Catela, a održana je u petak 19. februara, dok je edukacije „Menadžment volontera“ i „Obuka volontera“ vodio predstavnik Volonterskog centra Vukovar Goran Jelenić, u subotu 20. februara Radionice su održane uz poštivanje i pridržavanje epidemioloških mera.

Edukativne radionice održane su u sklopu projekta „Društveni centar IN – mreža podrške za decu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara”. Projekat od 3. juna 2020. do 3. juna 2022. provode Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju “Vukovarski leptirići”, kao nosilac projekta, zajedno sa partnerima: Udruženjem za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udruženjem osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i s Gradom Vukovarom. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21 kn) sufinansira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda, a 15% ( 298.151,33 kn) sufinansira Republika Hrvatska iz sredstava državnog budžeta.

Projekat je sufinansirala Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda, navode u saopštenju iz UZOSIO “Golubica” Vukovar.