Sporazum o saradnji za pokretanje dislociranog stručnog studija računarstva u Vinkovcima

Spread the love

U zgradi Vukovarsko-sremske županije u Vinkovcima u sredu je svečano potpisan Sporazum o saradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za pokretanje dislociranog preddiplomskog redovnog stručnog studija računarstva koji se otvara u Vinkovcima.

Potpisnici Sporazuma o saradnji bili su dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Drago Žagar, župan vukovarsko-sremski Božo Galić, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš.

Iduće akademske godine, 2021./2022., Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) započeće s obrazovanjem studenata, kroz dislocirani preddiplomski redovni stručni studij računarstva u Vinkovcima. Stručni studij trajaće 6 semestara, a studenti će završetkom steći 180 ECTS bodova. Stečeno zvanje biće stručni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka računarstva.

Sporazumom su usaglašena prava i obaveze između navedenog Fakulteta, koji će biti nosilac predmeta, brinuti o izvođenju nastave te obavljati upravne, računovodstvene i administrativne poslove, Vukovarsko-sremske županije i Grada Vinkovaca, koji će dati finansijsku podršku, dok će županijska firma Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj pružati logističku podršku.

Prema Sporazumu, FERIT se obavezuje upisati minimalno 25 do maksimalno 40 studenata u prvoj godini, a nastava će se, dok se ne izgradi Centar za digitalizaciju i razvoj, održavati u Tehničkoj školi “Ruđera Boškovića” u Vinkovcima, navode iz VSŽ.