Zajedničko veće opština u koordinaciji sa Srpskim narodnim većem pripremilo je pakete namenjene učenicima osnovnih škola sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko- baranjske županije koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu po modelima A,B,i C.

Napravljeno je 377 paketa za učenike prvih i drugih razreda koji se obrazuju po modelu A i 71 paket za sve učenike od prvog do četvrtog razreda koji se obrazuju po modelima B i C.

– Ovo je dobar primer zajedničkog delovanja ZVO-a i SNV-a kada je u pitanju zaštita prosvetne autonomije Srba koji žive na ovom području. U proteklom periodu Zajedničko veće opština je dosta radilo u domenu školstva, a sada pomažemo u jednom partnerskom odnosu, što je jako dobro jer sigurno da kada zajednički delujemo sa drugim srpskim organizacijama i institucijama možemo da napravimo i više i bolje za naše najmlađe – rekao je predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić.

Srpsko narodno veće doniralo je sveske za prve i druge razrede, te jedan deo za treće i četvrte, dok je ZVO dopunio sveske za treće i četvrte razrede te kupio za svakog učenika školski pribor i grickalice.

Paketi su danas isporučeni na svoja odredišta u ukupno 24 škole.