Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća Grada Vukovara većnik Demokratskog saveza Srba Borislav Nikolić postavio je pitanje gradonačelniku o zapošljavanju u području koje je pod uticajem grada, a naročito u gradskim preduzećima (Komunalac, Tehnostan, Vodovod, VURA, VGZ, Hrvatski Vukovar, Vodotoranj). Radi se o poslodavcima koji ukupno imaju više od 400 zaposlenih. Tim povodom Demokratski savez Srba oglasio se saopštenjem za javnost.

– Živimo u vremenu u kome je nepoverenje građana u institucije i javnu vlast izuzetno veliko, a u segmentu zapošljavanja ono se ogleda u sumnji građana da konkursi za zapošljavanje u velikoj većini slučajeva predstavljaju stvar forme i da su, narodski rečeno, namešteni. To često ima za posledicu da se i oni koji ispunjavaju formalne uslove ne žele više niti prijavljivati pa tako imamo konkurse sa svega nekoliko kandidata.Međutim, kada su gradska preduzeća u pitanju, tu čak ne postoji niti zakonska obaveza za raspisivanje konkursa – navode iz Demokratskog saveza Srba.

Ne želeći ulaziti u pojedinačne primere niti sumnjati u stručnost do sada zaposlenih, za DSS je neprihvatljivo da preduzeća koja se većim delom finansiraju novcem građana, a koja su uglavnom monopolisti u obavljanju svojih delatnosti, imaju u zapošljavanju poziciju poput preduzeća u privatnom vlasništvu. I nema veze, kako napominju iz te stranke, da li je obaveza propisana zakonom ili nije.

– Kako da građani znaju kada je neko radno mesto u gradskim preduzećima slobodno, kada i kome da se jave te ko odlučuje o zapošljavanju? Sve ovo još je značajnije kada znamo kakvo nam je tržište rada i da nedostaje kvalitetnih radnih mesta te da su gradske firme za mnoge naše sugrađane poželjan, ali nedostižan poslodavac. Isto tako, kako mogu većnici u Gradskom veću vršiti ikakvu kontrolu i reagovati na nepravilnosti kad su im informacije o zapošljavanju nedostupne?! – navode iz DSS-a.

Smatraju da poslovanje gradskih preduzeća u mnogo većoj meri treba podvrgnuti kontroli javnosti jer su to javna, a ne privatna preduzeća.

– Iako smo sada na kraju mandata, a ovo vreme korone otežalo nam je da se bavimo ovom i drugom tematikom u poslednjih godinu dana, morali smo skrenuti pažnju na ovaj prevažan problem. I na njega se mora reagovati, propisivanjem obaveze raspisivanja konkursa za zapošljavanje od strane Grada kao vlasnika, donošenjem godišnjih planova zapošljavanja, utvrđivanjem jasnih kriterijuma, provođenjem nepristrasnog testiranja i podnošenjem izveštaja Gradskom veću bar jednom godišnje o provedenim postupcima zapošljavanja – navodi se u saopštenju Demokratskog saveza Srba, koje je potpisao predsednik te stranke Srđan Milaković.