Udruženje žena Vukovar poziva osobe starije od 65 godina i osobe u nepovoljnom položaju sa područja grada Vukovara i opštine Borovo da se prijave za uslugu prevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova i na aktivnosti projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”.

Projekat finansira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Efikasni ljudski potencijali 2014.-2020.

Prevoz se može rezervisati dva dana ranije na broj telefona 095/711 25 88, radnim danom od 8 do 16 časova.