Na listu lekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stavljena su četiri nova leka: avelumab za lečenje karcinoma Merkelovih ćelija, anestetik cisatrakurij, brolucizumab za lečenje makularne degeneracije te hidroksiklorokin za lečenje autoimunih bolesti, saopštio je HZZO.

Dodatno su na liste lekova stavljena 52 pakovanja generičkih i kliničkih paralela te novih oblika već postojećih lekova.

Na listu ortopedskih i drugih pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala za kretanje, kontrolu šećerne bolesti, pomagala za probavni sistem, obloge za rane, pomagala za disanje i elastično-kompresivna pomagala.

Na listu su stavljena savremena pomagala nove generacije za urogenitalni sistem, pomagala za disanje i obloge za rane.

Stavljanjem novih lekova, generičkih i kliničkih paralela lekova na listu lekova, te novih pomagala na listu pomagala, osiguranicima se proširuju prava na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, navode iz HZZO-a.