Župan vukovarsko-sremski Božo Galić objavio je 4. februara Javni poziv za finansiranje pregleda, kojima se utvrđuje opšta zdravstvena sposobnost sportistkinja i sportista do 18 godina.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju sportska udruženja sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije.

Prihvatljivi troškovi cene zdravstvenog pregleda iznose 100 kuna sa PDV-om po sportisti, isključivo kod licenciranih lekara sportske medicine sa sedištem u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Poziv je otvoren tokom cele godine ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv je objavljen na web stranici Vukovarsko-sremske županije (www.vusz.hr).

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pisarnice Vukovarsko-sremske županije ili poštom preručeno na adresu županijskog Upravnog odeljenja za sport, mlade i demografiju, Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci.