VSŽ: Javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata

Spread the love

Vukovarsko-sremska županija objavila je 28. januara Javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata na području županije za 2021. godinu.

Reč je o nepovratnim potporama, koje se dodeljuju prema pravilima Uredbe Evropske komisije o primeni Ugovora o funkcionisanju EU-a, kao potpore male vrednosti.

Pravo prijave ostvaruju mikropreduzetnici, mali i srednji preduzetnici sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije, osim trgovačkih društava i ustanova u kojima županija, grad, opština ili država imaju vlasnički udeo u temeljnom kapitalu.


Potpore mogu koristiti i preduzetničke potporne institucije, inovatori, fizičke osobe i udruženja koja u svom delokrugu posla potiču i doprinose razvoju privrede u županiji te klasteri.

Namena za koju se traži potpora odnosi se na ulaganja u pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja radi podizanja kvaliteta, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja zapošljavanja. Među prihvatljivim troškovima su i nabavka alata, mašina, postrojenja i opreme, izgradnja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora. Tu su i troškovi uvođenja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom i sertifikacija vlastitih proizvoda, polaganje stručnih i majstorskih ispita, plaćanje najma prostora, kotizacije za učešće na seminarima i radionicama.

Podnosilac prijave ne sme imati blokiran poslovni račun ni nepodmirene obaveze prema državi za poreze i doprinose, a bitno je da troškovi za koje se traži potpora nisu nastali pre 1. januara ove godine.


Ukupno planirana vrednost objavljenog poziva je 450.000 kuna, a potpora Županije iznosi do 70 odsto opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000 kuna, a najveći 25.000 kuna.
Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odeljenju za privredu i održivi razvoj Vukovarsko-sremske županije na e-mail: eu@vusz.hr.


Poziv je otvoren do 31. oktobra ove godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u budžetu Županije za tu namenu, a prijave će se obrađivati prema redosledu zaprimanja. Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-sremske županije www.vusz.hr.