Objavljen 5. Konkurs iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem

Spread the love

LAG Srijem objavio je 29. januara 5. LAG Konkurs iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, usklađen tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja: grada Iloka, naselja Mirkovci (deo grada Vinkovaca), naselja Sotin i Lipovača (deo grada Vukovara) i opština Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Stari Jankovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik i Trpinja.   

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sedište ili prebivališe na području LAG-a Srijem.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 15. februara 2021. do 17. marta 2021.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Konkursu iznosi 768.837,06 kn, a visina potpore po nosiocu projekta iznosi od 5.000 do 15.000 evra u kunskoj protivvrednosti.

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama, kod ulaganja u opremanje do tri rate, a kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate. Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrednosti do 50 odsto odobrenih sredstava potpore, uz dostavljanje garancije banke plative “na prvi poziv” i “bez prigovora” u stopostotnoj vrednosti iznosa predujma.

Iznos u Zahtevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10 odsto odobrenih sredstava potpore. Intenzitet potpore za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava iznosi do 50 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definisani kao nosioci projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uslove definisane LAG konkursom.

Više o konkursu možete saznati na stranici LAG-a Srijem : https://www.srijem.info/index.php?news=931