Projekt centar Borovo traži asistenta u provođenju projekata

Spread the love

Udruženje Projekt centar Borovo objavilo je 1. februara konkurs za prijem jednog radnika ili radnice za rad na određeno vreme na radno mesto “Asistenta ili asistentkinje u provođenju projekata” na rok od šest meseci.

Uslovi koje kandidat ili kandidatkinja treba da ispunjavaju su visoka stručna sprema društvenog smera, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika i posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objave konkursa na adresu Projekt centra Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo.

Više informacija o konkursu kandidati mogu dobiti na internet stranici Projekt centra Borovo i na oglasnoj tabli Opštine Borovo.