Udruženje Projekt centar Borovo objavilo je 1. februara konkurs za prijem jednog radnika ili radnice za rad na određeno vreme na radno mesto “Asistenta ili asistentkinje u provođenju projekata” na rok od šest meseci.

Uslovi koje kandidat ili kandidatkinja treba da ispunjavaju su visoka stručna sprema društvenog smera, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika i posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objave konkursa na adresu Projekt centra Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo.

Više informacija o konkursu kandidati mogu dobiti na internet stranici Projekt centra Borovo i na oglasnoj tabli Opštine Borovo.