Na području Vukovarsko-sremske županije provodi se projekat Osiguravanje školske prehrane za decu u riziku od siromaštva „Užina za sve V“.

Cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i socijalne nejednakosti kod dece osnovnoškolske dobi, a projektom su obuhvaćen učenici 23 osnovne škole na području naše županije. Ukupna vrednost projekta je 989.576,33 kuna.

Vukovarsko-sremska županija iz vlastitog budžeta finansira prehranu učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve V“ u iznosu od 1.500.000 kuna, u školskoj 2020./2021.godini. Obuhvaćeno je 14 škola, kojima je Vukovarsko-sremska županija osnivač, a broj učenika koji primaju obrok u školama je ukupno 2.139.

Ovim projektom su obuhvaćene OŠ “Ivana Martinovića” u Štitaru, OŠ “Mijata Stojanovića” u Babinoj Gredi, OŠ “Gradište” u Gradištu, OŠ “Julija Benešića” u Iloku, OŠ “Zrinskih” u Nuštru, OŠ “Ivane Brlić-Mažuranić” u Rokovcima-Andrijaševcima, OŠ “M.A.Reljkovića”u Cerni, OŠ “Josipa Lovretića” u Otoku, OŠ “Antuna i Stjepana Radića” u Gunji, OŠ “Mate Lovraka” u Županji, OŠ “Stari Jankovci” u Starim Jankovcima, OŠ “Ivana Kozarca”u Županji, OŠ “Ane Katarine Zrinski” u Petrovcima te OŠ “Borovo” u Borovu, navode iz VSŽ.

Potpisivanje Ugovora za 14 osnovnih škola održano je u ponedeljak, 1. februara u Vinkovcima, a s direktorima osnovnih škola ugovore je potpisao župan Božo Galić.

– Kroz projekat „Užina za sve“ uključeno je sveukupno nešto manje od 3.400 učenika. Županija se uključila u projekat, kako bi osigurala prehranu za sve, jer je vrednost samog projekta, koji se finansira sredstvima iz Evropskog fonda za najugroženije 980.000 kuna te je njime obuhvaćeno samo 1.200 učenika. Zbog toga je Županija i ove, kao i prošle godine, izdvojila 1,5 milion kuna kako bi sva deca po kriterijumu dečjeg doplatka mogla dobiti jedan besplatan obrok dnevno. Sve osnovne škole su uključene u navedeni projekat. Ukupno 14 osnovnih škola finansira Županija, a ostale 23 škole finansiraju se kroz Fond evropske pomoći za najugroženije – pojasnio je pročelnik županijskog UO za sport, mlade i demografiju Kruno Šarić.