Udruženje osoba s invaliditetom VUKA z Vukovara, u partnerstvu sa Društvom multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije započinje s provođenjem projekta ” S osmehom stariti 3″.

Putem ovog projekta obezbeđuje se besplatan prevoz za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom do institucija zdravstvenog, penzionog, socijalnog sistema i ostalih potreba.

Projekat je namenjen osobama sa područja Vukovara, Borova, Bogdanovca, Trpinje, Lipovače i Pačetina.

Za rezervaciju prevoza osobe se trebaju najaviti dva dana unapred, pozivom na brojeve telefona 099/ 193- 03- 11 ili 091/ 469- 981.

Projekat “S osmehom stariti 3” finansiran je od strane Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.